O projekcie

Markowa turystyka kulturowa – wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej – cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujacy dolnoslaskie podziemia i fortyfikacje – Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra

Priorytet 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) ,

Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

Całkowita wartość: 1 719 424,00
Kwota dofinansowania z RPO: 1 203 596,80

Ogólne założenia projektu

Twierdze Kłodzka  i Srebrnogórska  leża od siebie w odległości mniejszej niż 50km. Ich lokalizacja w pobliżu innych atrakcji Dolnego Śląska (Góry Sowie, podziemne kopalnie, Góry Stołowe, uzdrowiska) sprawia, iż wycieczka na najsłynniejsze twierdze Dolnego Śląska może potrwać zdecydowanie dłużej niż jeden dzień. Fortyfikacje te mogą również być pretekstem do zaplanowania dłuższego ponownego pobytu turystów na Dolnym Śląsku. Są to bowiem jedne z największych i najcenniejszych atrakcji regionu. Należą jednocześnie do najcenniejszych fortyfikacyjnych zabytków europejskiej sztuki architektury militarnej. Są one w skali Województwa Dolnośląskiego postrzegane jako miejsca o znaczącym potencjale turystycznym.

Partnerzy Projektu - Gmina Miejska Kłodzko i Gmina Stoszowice - od wielu lat efektywnie współpracują na rzecz wzbogacania oferty turystycznej regionu. Podejmowane w przeszłości wspólne działania skierowane były przede wszystkim do wąskiego grona miłośników historii - ograniczonej grupy odbiorców. Partnerzy organizowali w przeszłości rekonstrukcje historyczne, które cieszyły się powodzeniem wśród osób zainteresowanych historia pogranicza. Zwiększenie ruchu turystycznego na twierdzach jest zatem możliwe poprzez poszerzenie oferty i wyprofilowanie organizowanych imprez pod kątem dodatkowych grup odbiorców. Obok wydłużenia sezonu, Projekt umożliwi ukazanie twierdz w szerszym kontekście - jako miejsc nie tylko związanych z historia, ale również umożliwiających przeżycie sportowych emocji, miejsc doskonałej zabawy, czy wreszcie jako miejsc cyklicznych spotkań rodzin, przyjaciół, pasjonatów - tego rodzaju wzajemnie uzupełniających się atrakcji brakowało w dotychczasowej wspólnej ofercie Partnerów - głównie ze względu na zły stan techniczny obu obiektów i konieczność realizacji w pierwszej kolejności inwestycji prowadzących do poprawy stanu infrastruktury.

Projekt polega na wykreowaniu 4 nowych produktów turystycznych o charakterze regionalnym, skierowanych do różnych grup odbiorców:

  • FortFan Open Summer Festival - turystyka aktywna, kulturowa, rodzinny wypoczynek,
  • FortFan Święto Twierdzy Srebrna Góra - turystyka kulturowa, miłośnicy historii
  • FortFan Dni Twierdzy Kłodzkiej - turystyka kulturowa, miłośnicy historii
  • FortFan 3 Żywioły - podróżnicy, turystyka górska, aktywna, kulturowa, przyrodnicza


wynajmie wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu - FortFan Express - kolejka turystyczna służąca do bezpłatnego dowożenia turystów z centralnych części Kłodzka i Srebrnej Góry na miejsce akcji i imprez, kolejka ułatwiać tez będzie uczestnictwo w imprezach osobom niepełnosprawnym, którzy nie maja częstych okazji do zwiedzania trudnodostępnych fortyfikacji.

wspólnej promocji projektu - zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

podjęciu wspólnych działań dotyczących:

  • wzmocnienia identyfikacji marki FortFan i kreowanych nowych produktów turystycznych poprzez wynajem powierzchni reklamowych w 3 miastach Polski: Wrocław, Poznań i Szczecin;
  • opracowania okolicznościowej płyty DVD z materiałami propagującymi nowe produkty, informacjami o projekcie, dokumentacja przebiegu zawierającej: materiały audio/video/photo, materiały tekstowe w 4 językach: pl, cz, de, en;
  • zorganizowania wspólnych imprez promujących Święto Twierdzy Srebrna Góra i Dni Twierdzy Kłodzkiej we Wrocławiu (nagłośnienie terminu imprezy, kolportaż ulotek, prezentacji programu oraz rekrutacji spośród widzów potencjalnych uczestników rekonstrukcji historycznych).
 

Projekt FortFan

Atrakcje kulturalne

Galeria zdjęć

galeria


markowa turystyka, © 2011-2012

Projekt pn. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.